PREČO PRÁVE iMPULZ?

iMPULZ je celoslovenská konferencia o budúcnosti vzdelávania, školstva a práce s mládežou. Organizuje ju občianske združenie OZ TEAM a CVČ – JUNIOR Banská Bystrica. Uskutoční sa 13. júna 2024 v priestoroch R2N v Banskej Bystrici.

Pre 3. ročník tejto inšpiratívnej konferencie si kladieme otázku: Ako zostať človekom v storočí zmeny? Odpovede na túto otázku budú hľadať vzácni hostia z praxe.

AKO ZOSTAŤ ČLOVEKOM V STOROČÍ ZMENY?

Svet sa mení závratnou rýchlosťou. Nové technológie, inovácie, trendy. Nová doba, nový človek, nové kurikulum. Aký postoj zaujať k umelej inteligencii, ako čeliť narastajúcim duševným problémom a nezabudnúť pritom na seba? Ktoré z inovatívnych nástrojov využiť vo vzdelávaní a ako popritom všetkom zostať stále človekom? Ako reagovať na zmeny vôkol nás? Pomôže nám v tom poznanie svojich talentov?

Poďte spoločne s nami hľadať odpovede na tieto otázky už 13. júna 2024. Naši hostia a lektori prinesú nové impulzy, inšpirácie, ale aj skúsenosti, ktoré budú môcť riaditelia, učitelia, zástupcovia neziskových organizácií a pracovníci s mládežou objaviť, a priamo využiť v praxi.

Program konferencie je rozdelený do viacerých častí, aby si každý účastník prišiel na to “svoje”. V prvom bloku sme si pre vás pripravili inšpiratívne talky, prednášky a panelové diskusie. V druhej časti zas budú dominovať praktické workshopy od skúsených a inšpirativných lektorov. Celou konferenciou sa bude niesť networking a príležitosť nadväzovať nové partnerstvá či vytvárať nové synergie. Tešiť sa okrem iného môžete aj na sprievodné aktivity, kvalitnú kávu a chutné občerstvenie.

Vstupenky v predaji od 19.3.2024

HOSTIA KONFERENCIE

Mgr. Daniel
Hevier, PhD.


Je slovenský básnik, prozaik, dramatik, scenárista, textár, výtvarník a autor literatúry pre deti a mládež. Bol profesionálnym spisovateľom v slobodnom povolaní a neskôr sa stal šéfredaktorom vydavateľstva Mladé letá. V roku 1992 založil vlastné vydavateľstvo. Spoluzakladal aj vydavateľstvo Buvik, zamerané na vydávanie kníh pre najmenšie deti. Okrem toho sa venuje výtvarnému umeniu, interpretácii vlastných piesní, autorskému divadlu a je aj priekopníkom tvorivého písania na Slovensku, vedie početné workshopy a e-learningové tvorivé písanie online.

Ing. Radek
Maňásek


Radek patrí medzi zakladajúcich členov FranklinCovey v Českej republike. Od roku 2002 pracuje vo FranklinCovey s mnohými klientmi z rôznych odborov. Venuje sa predovšetkým oblasti osobného vedenia a leadershipu a najčastejšie vedie semináre programu 7 návykov, 4 základné role leadershipu a 6 kľúčových kompetencií pre vedenie tímov. Pomáha firmám uvedomiť si a definovať hodnoty, ktoré sú základom pre ich firemnú kultúru.

Ing. Marek
Dzurilla


Marek verí v proaktivitu, naplnenie ľudského potenciálu a zmysluplnosť, slobodu pretkanú zodpovednosťou a nadčasové princípy, ktoré nás prevyšujú. Svoje pracovné skúsenosti získal v medzinárodnej spoločnosti DS Smith, kde pracoval v obchodných pozíciách a ako riaditeľ zahraničnej pobočky na Slovensku. Jeho zákazníkmi boli prevažne výrobné spoločnosti a nadnárodné koncerny.

Mgr. Zuzana
Labašová


Psychologička a lektorka v oblasti kritického myslenia a globálneho vzdelávania. Vo svojej práci používa zážitkovú pedagogiku, storytelling a rôzne aktivizačné metódy. Učenie sa následne stáva aktívnou snahou namiesto pasívneho prijímania, čím sa zaručí väčšia miera zapamätaného učiva. Spoluautorka metodickej príručky "Komu patrí zem", "Elektroodpad- dopad", editorka kníh "Hlasy väčšinového sveta" a "Medzi nami".

RNDr. Jozef
Kokoška


Lektor, mentor, konzultant a kouč v oblasti talentov i riadenia a vedenia zmeny, certifikovaný ako Gallup®-Certified Strengths Coach. Mentoroval viac ako 900 ľudí z rôznych sfér a zo 16 rôznych krajín. Má 30 rokov rôznych biznis skúseností. Jozef je zakladateľom a CEO platformy Use Your Talents, ktorá je výhradným certifikačným partnerom spoločnosti Gallup pre Slovensko a Českú republiku.

PaedDr. Zuzana
Juráneková, MBA


V IPčku pôsobí ako odborná poradkyňa a vedúca centier krízovej intervencie Káčko, ako aj projektu Online terénnej práce. Je súčasťou výjazdového Krízového intervenčného tímu IPčko a na pomoc a podporu ľuďom s duševnými ťažkosťami neváha použiť virtuálnu realitu. Je spoluautorkou publikácie Bez nástrah online - sprievodca bezpečným internetom pre rodičov.

Mgr. Jana
Bieščad Vindišová, PhD.


Pôsobí ako terapeutka a psychologička Centre celého človeka Enoia a je odborná asistentka na Katedre psychológie Trnavskej univerzity. Poskytuje individuálne poradenské sedenia. Pracovala aj ako školská psychologička a psychologička v súkromnom špeciálno-pedagogickom centre. Je absolventkou výcvikových programov: Logoterapia a existenciálna analýza, Rodinná terapia, Terapia hrou, metóda EMDR. Venuje sa tiež prednáškovej a lektorskej činnosti pre laickú a odbornú verejnosť

Mgr. Ivana
Šaturová


Ivana po štúdiu žurnalistiky roky pracovala v médiách, napríklad v RTVS či v časopise .týždeň, pôsobila aj ako autorka na voľnej nohe. Pred vyše rokom prišla do Zmudri, aby editovala texty a viedla redakciu vysvetľujúceho online magazínu pre mladých Zmudri G. Záleží jej na tom, aby mladá generácia rozumela svetu okolo seba a bola aktívna v tvorbe spoločnosti, ktorá je tolerantná a rozvíjajúca pre všetkých jej členov.

Ing. Michal
Mešťan, PhD.


Pôsobí vo funkcii dekana Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Vyštudoval študijný program Financie, bankovníctvo a investovanie. Vo svojej profesionálnej kariére sa venuje témam zameraným na dôchodok, budovanie bohatstva a investovaniu. V minulosti pôsobil ako prodekan pre rozvoj a digitalizáciu. Spoluorganizoval podujatie TEDxBanská Bystrica a ako hlavný organizátor sa podieľal prvom univerzitnom TEDx podujatí na Slovensku – TEDxUMB na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Tiež bol mentorom v programe, Show your talent. Vo voľnom čase rád číta knihy, športuje a turistikuje.


Mgr. Mikuláš
Pál


Po štúdiu sociálnej práce a andragogiky na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, sa stal riaditeľom neziskovej organizácie, Schindlerka, n.o., v Banskej Štiavnici. Venoval sa tam podpore regionálneho rozvoja zamestnanosti, vzdelávania, výchovy a rozvoju telesnej kultúry. Následne sa stal zodpovednou osobou za sociálne služby v Margarétka, o. z. a neskôr sa stal riaditeľom UPSVaR v Banskej Štiavnici. Taktiež je poslancom mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici už tretie volebné obdobie. Tiež je poslancom Banskobystrického samosprávneho kraja, od roku 2017, kde pôsobí ako podpredseda za oblasť školstva, športovej infraštruktúry a zamestnanosti a venuje sa otázke zamestnanosti a prepojeniu trhu práce so strednými školami.

PhDr. Pavol
Šípoš


Je riaditeľom  Strednej zdravotníckej školy Márie Terézie Schererovej v Ružomberku. Ide o školu, ktorá sa snaží nielen o vysokú úroveň odbornej prípravy žiakov, ale uvedomuje si, že je potrebné pripravovať žiaka aj pre aktuálne výzvy doby. Pavol Šípoš je absolventom programu IRPU (Mentória) a Komenského inštitútu. Je spoluzakladateľom neformálneho vzdelávacieho centra EDUrast, ktoré poskytuje priestor pre vzdelávanie a vytváranie komunity učiteľov v regióne Liptov.

Mgr. Rastislav
Zábojník PhD.


Pôsobí ako mentor a konzultant v oblasti efektívnej komunikácie a strategického poradenstva pre rodinné podniky. Prednáša ako odborný asistent na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave a súbežne pôsobil na Vysokej škole práva v Bratislave. Vo svojej práci sa venuje reklame, osobnej značke a transformácii podnikateľského prostredia. Podieľa sa na aplikácii umelej inteligencie v širšej metodike vzdelávania VŠ. Je autorom viacerých odborných publikácii.


Mgr. Michal
Koricina, PhD.


Vyštudoval andragogiku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Ešte počas vysokej školy založil spolu s tímom mladých ľudí z Trnavy občianske združenie Lifestarter, v rámci ktorého sa venujú vzdelávaniu mladých ľudí, učiteľov aj seniorov. Michal stojí aj za projektom Učiaca sa Trnava, v rámci ktorého sa Trnava, ako prvé mesto na Slovensku, stalo členom Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO. Verí v silu spolupráce, dôležitosť učenia sa počas celého života a učiace sa komunity, ktoré majú potenciál meniť spoločnosť k lepšiemu. 


Ing. Viktória
Jakubovičová


Venuje sa vzdelávaniu a zmenám vzdelávacieho systému už viac ako 7 rokov. Najskôr pôsobila ako riaditeľka občianskeho združenia OpenLab, ktorého cieľom je nastaviť štandard vzdelávania v IT na úrovni 21. storočia pre stredné školy a pomôcť s reguláciou odlivu talentu. Skúsenosti zo vzdelávania následne preniesla do spolu založenia prvej strednej školy v EÚ, ktorá sa bude venovať vývoju AI a inovatívnym technológiám - Skyro. Cieľom školy je nastaviť štandard vzdelávania v technológiách a inováciách, ktorý bude založený na hodnotách. 


Mgr. Martin
Luterán, M.Jur., M.Phil., D.Phil.


Martin vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave, v štúdiu práva a právnej filozofie pokračoval na Oxfordskej univerzite pod vedením Johna Finnisa. V doktorandskom výskume sa zameral na niektoré otázky týkajúce sa proporcionality v práve a etike s osobitným zreteľom na európske právo v oblasti ľudských práv, za čo v roku 2009 získal na Oxforde titul doktor filozofie. Založil s priateľmi Kolégium Antona Neuwirtha, ktoré dodnes vedie a je spoluzakladateľom Akadémie veľkých diel. Zároveň bol do roku 2011 prvým predsedom Spoločenstva Ladislava Hanusa.

Mgr. Tomáš
Horváth


Tomáš je zapálený manažér pre pozitívne zmeny, riaditeľ podpory neformálneho vzdelávania v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže (NIVaM) a zakladateľ značky sobi.eco. Je autorom či spoluautorom publikácií zameriavajúcich sa na vzájomné porozumenie a pomoc. Pôsobil na projektoch v Európe, Afrike a Severnej Amerike. Je absolventom programov UNAOC, UNLEASH, ChangemakerXchange či Yunus&Youth.

Mgr. Mária
Budzáková


S mládežou pracuje vyše 10 rokov, primárne v organizácii Slovenský skauting, ale pôsobila aj vo vzdelávacích podujatiach pre mládež v Spišskej diecéze. Viedla tím najznámejšej skautskej vzdelávaco-motivačnej akcie pre 100 skautov, bola koordinátorkou skautskej služby počas aktívneho pôsobenia skautov na hraniciach a momentálne je členkou tímu GILŠ - najvyššieho vzdelávania v organizácii Slovenský skauting a taktiež je výkonnou riaditeľkou Slovenského skautingu. Vyštudovala strategický manažment, má rada cestovanie, orgovány a čarovné ticho v prírode. 

Mgr. Ivan
Gábriš


Popularizátor chémie, učiteľ predmetu science, autor knihy a projektu Vedecké Okienko. Pomáha širokej verejnosti objavovať čaro prírodných javov skrz sociálne siete a pomocou sád Pingolab, ktoré premenia izbu na domáce laboratórium. Horí pre chémiu a snaží sa svoj zápal preniesť ďalej. Experiment považuje za kľúčovú časť výuky a bádaním študentov navádza k formulovaniu otázok a tvorbe hypotézy. Mimo výuky sa venuje popularizácii chémie pomocou predstavení, workshopov a krúžkov.

Branislav
Kuljovský, PhD. (S.T.D.)


Branislav absolvoval bakalársky program medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave súbežne so štúdiom filozofie a katolíckej teológie na Trnavskej univerzite v Trnave. Od roku 2010 pokračoval v magisterskom a doktorandskom štúdiu na Katolíckej univerzite Leuven v Belgicku, kde v roku 2021 obhájil dizertačnú prácu o teologických pohľadoch Josepha Ratzingera na vzťah medzi vierou a kultúrou. V Kolégiu Antona Neuwirtha od roku 2018 vedie semináre a tutoriály z morálnej filozofie, kresťanstva a kultúry, politickej filozofie a umenia. Od roku 2020 je aj riaditeľom vysokoškolského programu Kolégia.

Mgr. Mária
Budzáková


S mládežou pracuje vyše 10 rokov, primárne v organizácii Slovenský skauting, ale pôsobila aj vo vzdelávacích podujatiach pre mládež v Spišskej diecéze. Viedla tím najznámejšej skautskej vzdelávaco-motivačnej akcie pre 100 skautov, bola koordinátorkou skautskej služby počas aktívneho pôsobenia skautov na hraniciach a momentálne je členkou tímu GILŠ - najvyššieho vzdelávania v organizácii Slovenský skauting a taktiež je výkonnou riaditeľkou Slovenského skautingu. Vyštudovala strategický manažment, má rada cestovanie, orgovány a čarovné ticho v prírode. 

Ivan
Gábriš


Popularizátor chémie, učiteľ predmetu science, autor knihy a projektu Vedecké Okienko. Pomáha širokej verejnosti objavovať čaro prírodných javov skrz sociálne siete a pomocou sád Pingolab, ktoré premenia izbu na domáce laboratórium. Horí pre chémiu a snaží sa svoj zápal preniesť ďalej. Experiment považuje za kľúčovú časť výuky a bádaním študentov navádza k formulovaniu otázok a tvorbe hypotézy. Mimo výuky sa venuje popularizácii chémie pomocou predstavení, workshopov a krúžkov.

PROGRAM KONFERENCIE

8:00 – 8:50 – registrácia

I. BLOK: (NE)VYHNEME SA ZMENE?

9:00 Otvorenie konferencie

Špeciálny hosť – „Moja cesta od pasívneho študenta, po nomináciu Srdce na dlani

Rastislav Zábojník – AI ako zrkadlo ľudskosti

Jana Bieščad – Hlavne na seba nezabudnúť

Jozef Kokoška – Wellbeing cez talenty

Panelová diskusia 01: Ako zostať človekom v storočí zmeny? Daniel Hevier, Jana Bieščad, Pavol Šípoš

10:45 → COFFEE BREAK

II. BLOK: HĽADÁ SA VÍZIA PRE ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ

11:15 Daniel Hevier – Ako na neobľúbené predmety v budúcnosti

Panelová diskusia 02: Inovácie v regiónochMikuláš Pál, Tomáš Horváth, Michal Mešťan

Michal Koricina – Vízia vzdelávania budúcnosti

Ivan Gábriš – Ako učí inovatívny učiteľ?

Predstavenie workshopov

Networking

13:00 → OBED

III. BLOK – INOVATÍVNE NÁSTROJE

13:55 Panelová diskusia 03: Ako zaujať mladých? Ivana Šaturová, Mária Budzáková, Viktória Jakubovičová

IV. BLOK – DO PRAXE: Worshopy

14:15 I. kolo workshopov

15:20 II. kolo workshopov

16:30 Coffe points a záver konferencie

Témy workshopov:

> Radek Maňásek a Marek Dzurilla – Straší vás zmena?

> Zuzana Labašová – Kritické myslenie ako stavebný kameň budúcnosti.

> Zuzana Juráneková: Nevypočutí: Ako na radikalizáciu mladých ľudí.

> Rastislav Zábojník AI ako nástroj pre učiteľov.

> 1. kolo WS- Martin Luterán – Je čas mojím vlastníctvom?

> 2. kolo WS – Branislav Kuljovský – Sme Pútnici nad morom hmly?

  • V cene vstupenky je zahrnuté občerstvenie, káva aj obed.
  • Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu bez udania dôvodu. Ďakujeme za pochopenie. 

ZÍSKAJTE
NOVÝ
iMPULZ

EŠTE KÚSOK 

↓ A VSTUPENKA JE VAŠA 

ODPORÚČANÉ VSTUPNÉ – Už tretí rok sa snažíme pripraviť hodnotnú konferenciu s prínosnými rečníkmi v príjemnom prostredí. Táto suma slúži ako odporúčané vstupné od nás pre Vás. Cena vstupenky zahŕňa vstup na konferenciu, obed a občerstvenie.

Suma: 15,90€

PREMIUM iMPULZ VSTUP – V rámci neho máte možnosť prednostného zápisu na 1.kolo workshopov ešte pred konferenciou, aby Vám obľúbený lektor, či téma workshopu neunikla! Taktiež v rámci vstupenky môžete počítať s obedom a chutným občerstvením. Pri registrácii si zároveň nezabudnite vyzdvihnúť jedinečný prémium iMPULZ balíček, zložený z plátenej tašky, pera a zápisníku.

Suma: 29€

ENERGY iMPULZ BALÍČEK – Ak Vám nie je nadšenie ľudí ľahostajné a chcete podporiť náš tím či víziu konferencie, zvoľte túto možnosť. Náklady na organizáciu tohto podujatia medziročne opäť vzrástli, a aj vďaka Vám budeme môcť pokryť náklady na celú konferenciu. Súčasťou tohto balíčka je Energy water a iMPULZ shot, ktoré Vám prinesú správny iMPULZ. Tento balíček dostanete pri registrácii v štýlovej taške. Výhodou tohto balíčka je možnosť zapísať sa prednostne na obe kolá workshopov ešte pred konferenciou a taktiež je súčasťou vstupenky aj obed či občerstvenie.  

Suma: 49€

HROMADNÉ VSTUPENKY: V prípade záujmu o hromadné vstupenky pre školy, organizácie Vám môžeme vystaviť faktúru. Napíšte nám na e-mail – impulz@konferenciaimpulz.sk radi Vám odpovieme.

Ďalších hostí a program zverejníme čoskoro.

Vladimír ŠUCHA

Najmladší profesor na Slovensku. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti vrcholového manažmentu a vyzná sa aj v problematike celej rady politík EÚ. Stal sa novým vedúcim Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Marek MADRO

Je zakladateľom projektu Internetovej poradne pre mladých IPčko.sk. Je psychológom, zodpovednosť nesie za profesionalitu a odbornú pomoc klientom združenia.

 

 

Róbert CHOVANCULIAK

Pôsobí ako analytik Inštitútu ekonomických a sociálnych analýz. Venuje sa témam ako je trhový mechanizmus v oblasti moderných technológii (zdieľaná ekonomika, crowdfunding a kryptomeny) a ich vplyv na svet politiky a štátom poskytovaných služieb.

Konferenciu moderuje:

Slavomír Pačuta

CEO Stageman Slovensko

Našou konferenciou vás bude sprevádzať skúsený moderátor, školiteľ, lektor animátorov a náš mentor.

BEZ FINANČNEJ PODPORY – Nechceme, aby financie boli prekážkou, preto ak Vás téma konferencie zaujala a hľadáte ten správny iMPULZ, zvoľte túto možnosť.

ODPORÚČANÉ VSTUPNÉ – Snažíme sa pripraviť hodnotnú konferenciu so skutočne prínosnými rečníkmi. Táto suma slúži ako odporúčané vstupné od nás pre Vás.

PREMIUM VSTUP – V rámci neho máte možnosť prednostného zápisu na 1. kolo workshopov ešte pred konferenciou, aby Vám obľúbený lektor, či téma workshopu neunikla! Pri registrácii si zároveň, nezabudnite vyzdvihnúť jedinečný prémium balíček, zložený z plátenej tašky, pera a zápisníku.

ENERGY iMPULZ BALÍČEK – Ak Vám nie je nadšenie ľudí ľahostajné a chcete podporiť náš tím či víziu konferencie, zvoľte túto možnosť. Náklady na organizáciu tohto podujatia medziročne vzrástli, aj vďaka Vám ich budeme môcť pokryť celú konferenciu. Súčasťou tohto balíčka je iMPULZ Coffee (200g), ktorá Vám prinesie správny iMPULZ aj po konferencií a iMPULZ pero, tento balíček dostanete pri registrácii. Samozrejme, súčasťou balíčka je možnosť zapísať sa prednostne na obe kolá workshopov ešte pred konferenciou.

BEZ FINANČNEJ PODPORY – Nechceme, aby financie boli prekážkou, preto ak Vás téma konferencie zaujala a hľadáte ten správny iMPULZ, zvoľte túto možnosť.

ODPORÚČANÉ VSTUPNÉ – Snažíme sa pripraviť hodnotnú konferenciu so skutočne prínosnými rečníkmi. Táto suma slúži ako odporúčané vstupné od nás pre Vás.

PREMIUM VSTUP – V rámci neho máte možnosť prednostného zápisu na 1. kolo workshopov ešte pred konferenciou, aby Vám obľúbený lektor, či téma workshopu neunikla! Pri registrácii si zároveň, nezabudnite vyzdvihnúť jedinečný prémium balíček, zložený z plátenej tašky, pera a zápisníku.

ENERGY iMPULZ BALÍČEK – Ak Vám nie je nadšenie ľudí ľahostajné a chcete podporiť náš tím či víziu konferencie, zvoľte túto možnosť. Náklady na organizáciu tohto podujatia medziročne vzrástli, aj vďaka Vám ich budeme môcť pokryť celú konferenciu. Súčasťou tohto balíčka je iMPULZ Coffee (200g), ktorá Vám prinesie správny iMPULZ aj po konferencií a iMPULZ pero, tento balíček dostanete pri registrácii. Samozrejme, súčasťou balíčka je možnosť zapísať sa prednostne na obe kolá workshopov ešte pred konferenciou.

REALIZÁTORI

PARTNERI

Ďakujeme našim partnerom!

KONTAKT

OZ TEAM
DOLNÁ 184/51
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

MAIL: IMPULZ@KONFERENCIAIMPULZ.SK

ČAS KONFERENCIE:

REGISTRÁCIA BUDE OTVORENÁ OD 8:00 HOD.

OFICIÁLNY PROGRAM TRVÁ OD 9:00 DO 16:30

MIESTO KONFERENCIE:

R2N BUSINESS CENTER

SLÁDKOVIČOVÁ 29, 974 03 BANSKÁ BYSTRICA

Kúpa vstupenky je záväzná, s vašou účasťou počítame. Vstupné dokážeme stornovať iba v prípade ohlásenia svojej neúčasti najneskôr 7 dní pred začiatkom konferencie na e-mail impulz@konferenciaimpulz.sk