Prezentácie od rečníkov z konferencie iMPULZ, 2. ročník.

Vladimír Šucha
Ako bude vyzerať vzdelávanie zajtrajška?
Martin Menšík
Ako pripraviť mladých ľudí na trh práce?
Anna Jančová
Môj príbeh
ne(vyhorenia)
Róbert Chovanculiak
Ako sa dá dosiahnuť pokrok v školstve